Social Media Beleid

Social Media beleid Discgolf013
Deze pagina is voor het laatst aangepast op dinsdag 6 juni 2023.

Content
 Ter promotie van de sport, de vereniging en de course (Stadsbos013) zal beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd worden. De publicatie zal zijn op de eigen website en/of op de gangbare Social Media kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter.

Foto’s van de course
 Het in beeld brengen van de disc golf course in Stadsbos013. Dit om de verschillende omstandigheden, jaargetijden en weerscondities vast te leggen. Ook het onderhoud aan de course en het laten zien van de prachtige natuur van Stadsbos013, zullen in beeld gebracht worden.

Promotie van de vereniging
 Het in beeld brengen van de verschillende clubmomenten. Hierbij kun je denken aan de clubcompetitie, een puttingleague, clinics die verzorgd worden, excursies en (landelijke) wedstrijden. Bezoek van andere disc golf verenigingen aan onze course Stadsbos013.

Promotie van de sport disc golf
 Het in beeld brengen en aankondigen van komende wedstrijden en evenementen. Vertegenwoordiging van clubleden bij (inter)nationale wedstrijden die niet door eigen vereniging zijn georganiseerd. Demonstratie tijdens externe evenementen (zoals bijvoorbeeld G-sportweekend Amarant). Tips & Tricks in het algemeen over de sport disc golf.

Andere media en momenten
 Het in beeld brengen in (lokale) kranten en andere papieren media ter promotie van de vereniging en de sport. Gelukswensen voor feestdagen.

Verder beleid
 Geen beeldmateriaal plaatsen indien sprake is van ‘onflateuze houdingen’, ‘slechte/rare gezichtsuitdrukkingen’, slechte prstaties en blunders. Geen berichtgeving over/van individuen waarvan bekend is dat ze niet akkoord zijn. Niet benoemen van leeftijd en achternaam, tenzij dit een functie heeft Geen beeldmateriaal van kinderen tenzij de verantwoordelijke volwassene(n) hiermee akkoord zijn.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit Social Media beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit Social Media beleid, óf u wilt uw gegeven toestemming intrekken, kunt u contact met ons opnemen:
Discgolf013
Dennis van Gool (voorzitter bestuur)
info@discgolf013.nl